TR | EN
Sürekli İyileştirme Tarihçesi

Bilgisayar Mühendisliği Sürekli İyileştirme Tarihçesi

1993: Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1993 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.

2000: Bölümde 2000 yılında eğitim-öğretim programı hazırlanırken yüksek öğretim kurumlarının uygulamalı bilim, mühendislik, teknoloji ve bilişim alanlarındaki programlarını akredite eden uluslar arası kuruluş olan ABET(Accreditation Board for Engineering and Technology)’in önerdiği kıstaslar esas alınmıştır.

2001: İlk öğrenci alımı 2001-2002 yılından itibaren başlamıştır.

2005: Üniversitemizin Bologna sürecine dâhil olmasıyla, Avrupa Kredi Transfer Sistemi-AKTS- (European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS) ile ilgili çalışmalar başlamıştır. Uluslar arası kriterler doğrultusunda yarıyıllık ders yükü 30 AKTS kredisi olacak şekilde programda küçük değişiklikler yapılmıştır.

2006: Bölümümüzdeki sürekli iyileştirme çalışmaları, 2006 yılında yapılan stratejik plan çalışması ile bölümün güçlü ve zayıf yönleri tespit edilmiş, iç ve dış çevre analizi yapılarak 2007-2010 yılları için ana amaç ve hedefler belirlenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda Fiziksel altyapının (Bina, Derslik, Laboratuar vb.) güçlendirilmesi, Araştırma ürünlerinin arttırılması, Öğrencilerin yaratıcılıklarının ve girişimciliklerinin özendirilmesi ve desteklenmesi, ana konularında alt hedefler belirlenmiş ve çalışmalar yapılmıştır.

2009: Yapılan sürekli iyileştirme çalışmalarını daha sistematik bir yapıda sürdürme amacı ile Mühendislik Eğitiminde Türkiye’de akredite eden kuruluş olan MÜDEK’e başvuru için çalışmalar başlamıştır.

2010: Bölüm eğitim programı Girişimcilik, Proje iş yönetimi vb. dersler de eklenerek yenilenmiştir.

2011: Öğrencilerin sanayi ile ilişkilerini artırmak üzere Eskişehir Teknoloji Geliştirme bölgesi firmaları ile ikili çalışmalar başlamıştır.

2012: Bölümümüz MÜDEK tarafından 2012-2014 yılları için akredite edilmiştir. MÜDEK akreditasyon belgesi, Mühendislik programları için Avrupada’ki EURACE (EURopean ACcreditation of Engineering Programs) tarafından da tanınmaktadır. Mezun olan öğrencilerin yurt dışında daha rahat kabul olmaları için özel diploma eki verilmektedir. Akreditasyon belgeleri için tıklayınız:MÜDEK Kabul ve EURACE Kabul.

2014:  Bölümümüz MÜDEK ve EURACE (EURopean ACcreditation of Engineering Programs) tarafından 2014-2017 yılları için geçerli olmak üzere tekrar akredite edilmiştir.

2017:  Bölümümüz  MÜDEK ve EURACE (EURopean ACcreditation of Engineering Programs) tarafından 2017-2019 yılları için geçerli olmak üzere tekrar akredite edilmiştir.

2019:  Bölümümüz  MÜDEK ve EURACE (EURopean ACcreditation of Engineering Programs) tarafından 2019-2021 yılları için geçerli olmak üzere tekrar akredite edilmiştir.