TR | EN
Program Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Program Çıktıları(PÇ)

 

PÇ 1. Temel Bilim: Matematik, fen bilimleri ve temel mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.

PÇ 2. Bilgisayar Mühendisliği: Bilgisayar mühendisliğinde karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

PÇ 3. Tasarım: Modern tasarım yöntemlerini kullanarak karmaşık bir sistemi, süreci veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

PÇ 4. Araç Kullanımı: Karmaşık mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.

PÇ 5. Test ve Analiz: Karmaşık Bilgisayar mühendisliği problemlerinin incelenmesi için test yöntemleri tasarlama, uygulama, analiz ve yorumlama becerisi.

PÇ 6. Grup Çalışması: Disiplin içi ve çok disiplinli gruplarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

PÇ 7. İletişim Becerisi: Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi ve en az bir yabancı dil bilgisi.

PÇ 8. Yaşam Boyu Öğrenme: Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

PÇ 9. Etik: Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilinci.

PÇ 10. Girişimcilik ve Proje Yönetimi: Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.

PÇ 11. Çevre: Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.