TR | EN
Bölüm Kalite Komisyonları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde eğitim-öğretim ve araştırma ile ilgili süreçler aşağıdaki komisyonlar tarafından yürütülmekte olup Bölüm Koordinasyon Kurulu (BKK) tüm kalite çalışmalarının da koordinasyonundan sorumludur.

 

Bölüm Koordinasyon Kurulu (BKK) Üyeleri

 

 

Bölüm Başkanı (Kalite çalışmaları koordinatörü)

Arş. Gör. Dr. Zuhal CAN (Kalite çalışmaları koordinatörü)

Arş. Gör. Özlem ÖRNEK

Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyeleri ve Elemanları

 

Eğitim Öğretim Programı Komisyonu (EÖPK)

 

 

Bölüm Başkanı

Bölüm Başkan Yardımcıları,

ABD Başkanları,

Bölüm Öğretim Üyeleri

 

Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu (ÖDK)

 

 

Öğr. Gör. Dr. Yıldıray ANAGÜN

Araştırmacı Hüseyin OĞUZOĞLU

 

Paydaşlarla İlişkiler

 

Prof. Dr. Ahmet YAZICI

Dr. Öğr. Üyesi Şahin IŞIK

 

Bölüm Tanıtımı ve Etkinlikler Komisyonu (BTEK)

 

 

Prof. Dr. Eyyüp GÜLBANDILAR

Dr. Öğr. Üyesi Uğur GÜREL

Dr. Öğr. Üyesi Esra Nergis YOLAÇAN

Dr. Öğr. Üyesi Şahin IŞIK

Bölüm Araştırma Görevlileri

 

Altyapı Komisyonu (AYK)

 

 

Bölüm Başkanlığı

Doç. Dr. Cüneyt AKINLAR

Araştırmacı Hüseyin OĞUZOĞLU

Bölüm Araştırma Görevlileri

 

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyonu (UİK)

 

 

Prof. Dr. Eyyüp GÜLBANDILAR

Doç. Dr. Metin ÖZKAN

Doç. Dr. Cüneyt AKINLAR

Arş. Gör. Dr. Zuhal CAN

 

Staj Komisyonu (SK)

 

 

Prof. Dr. İdiris DAĞ

Araştırmacı Hüseyin OĞUZOĞLU

Sekreter Mukadder ASLAN

Öğr. Gör. Dr. Yıldıray ANAGÜN

 

Araştırma Komisyonu (AGK)

 

 

Prof. Dr. Ahmet YAZICI

Doç. Dr. Cüneyt AKINLAR

Dr. Öğr. Üyesi Eyüp ÇINAR

Arş. Gör. Alperen Emre ULUTAŞ